Feedback verzenden

Bedankt, uw feedback is verzonden.
Er is een fout opgetreden. Probeer het later opnieuw.
Wat is jullie ambitie?  

Onze grote ambitie bij Arla Foods is om wereldwijd in 2050 zonder netto klimaatimpact te opereren. We willen de negatieve klimaatimpact van elke Arla-melkveehouderij en elke liter Arla-melk die we produceren zo ver mogelijk reduceren. Het is niet makkelijk om ons doel snel te bereiken. Koeien produceren tijdens de spijsvertering methaan en dit natuurlijke proces veranderen we niet zomaar.  

Onze tussentijdse doelstelling is om voor Arla Biologisch in 2028 30% broeikasgassen te hebben gereduceerd ten opzichte van 2015. Melkveehouders in West-Europa behoren nu al tot de meest klimaatefficiënte producenten ter wereld2. Maar in onze hele productieketen, van koe tot koelkast, worden broeikasgassen uitgestoten. Daarom voeren we reductieprojecten uit in de gehele keten: op de melkveehouderij, in de fabriek en voor onze verpakkingen.  

Met als eerste mijlpaal Arla Biologisch, die vanaf nu klimaatneutraal is. Dat betekent dat we de uitstoot van onze broeikasgassen compenseren door te investeren in gecertificeerde projecten gericht op de aanplant van bomen en beschermen van regenwouden.

2 Bron: Climate Change and the Global Dairy Cattle Sector, FAO and Global Dairy Platform, 2019, figure 10