Feedback verzenden

Bedankt, uw feedback is verzonden.
Er is een fout opgetreden. Probeer het later opnieuw.
Wat is het verschil tussen jullie ambitie om in 2050 netto klimaatneutraal te zijn en de klimaatneutraal claim op biologisch?
Het verschil tussen de huidige klimaatneutrale producten en onze netto klimaatneutraal bedrijfsdoelstelling in 2050, is dat op dit moment onze Arla Biologische-producten klimaatneutraal zijn door de broeikasgasuitstoot van deze producten te compenseren middels projecten buiten de keten die broeikasgassen voorkomen, reduceren of opnemen. De komende jaren gaan we de uitstoot van de totale bedrijfsvoering steeds verder reduceren. In 2050 hebben we het grootste deel van onze uitstoot gereduceerd en gebruiken we alleen nog maar groene energie. Alleen wat we echt niet verder kunnen reduceren, zoals methaanuitstoot van koeien, gaan we neutraliseren via de opname van CO2 door de natuur, zoals onze weilanden. Onze uitstoot en opname van broeikasgassen is dan in balans waardoor wij als bedrijf netto klimaatneutraal zijn. Onze netto klimaatneutraal doelstelling van 2050 geldt bovendien ook voor onze conventionele zuivelproducten. Voor die producten is de tussentijdse doelstelling om in 2030 30% broeikasgassen te hebben gereduceerd ten opzichte van 2015.