Feedback verzenden

Bedankt, uw feedback is verzonden.
Er is een fout opgetreden. Probeer het later opnieuw.
Hoeveel verantwoordelijkheid draagt ​​de melkproductie voor de wereldwijde klimaatcrisis?

Bij voedselproductie komen broeikasgassen vrij. Dat geldt zowel voor dierlijk als plantaardig voedsel. De productie van zuivel is verantwoordelijk voor 3% van de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd. In Nederland is de melkveehouderij verantwoordelijk voor 6,5% van de uitstoot van broeikasgassen.3 Van alle liters melk die in Nederland geproduceerd worden, is 1,6% biologisch4. De biologische melkveehouderij is daarmee verantwoordelijk voor een relatief klein deel van de broeikasgassen.3 Bron: NZO Factsheet, https://www.nzo.nl/wp-content/uploads/2020/01/NZO-Factsheet-Broeikasgassen-in-de-Nederlandse-zuivelsector-jan-2020.pdf.
Bron: Wageningen UR, Feiten en cijfers over de Nederlandse veehouderijsectoren 2018; https://edepot.wur.nl/464128.