Feedback verzenden

Bedankt, uw feedback is verzonden.
Er is een fout opgetreden. Probeer het later opnieuw.
Wat gaan jullie anders doen in 2021 t.o.v. van andere jaren? Welke maatregelen nemen jullie om klimaatneutraal te kunnen zijn? 

2021 staat in het teken van meten, reduceren en compenseren.  
Belangrijk onderdeel in het proces is dat we continu meten. Bij onze biologische melkveehouders gaan we jaarlijks de Arla Klimaatcheck uitvoeren. Hierdoor leren we sneller, kunnen we kennis delen en kunnen we de reductie van broeikasgassen bij de boer versnellen.

In 2021 voeren wij de volgende initiatieven uit:

  • De melkveehouders voeren jaarlijks een Klimaatcheck uit en krijgen een advies van een extern expert over de reductiemogelijkheden van broeikasgassen op hun bedrijf.  
  • Melkveehouders kopen groene stroom in.
  • Wij kopen Nederlandse groene stroom in voor de productie in onze fabriek in Nijkerk.
  • Voor de productie van Arla Biologisch in onze fabriek in Nijkerk stappen we van aardgas over op het gebruik van biogas. Dat gewonnen wordt door vergisting van organisch restafval.  
  • Onze zuivelkartons zijn gemaakt van ongebleekt karton, recyclebaar en we verduurzamen het PE-laagje in de kartonnen verpakking. De laag hernieuwbare PE (polyethyleen, dit is een kunststof) die voorheen van suikerrietolie werd gemaakt, wordt vervangen door Europese tallolie. Tallolie is een restproduct van de Europese papierindustrie.  
  • Alle overgebleven broeikasgassen (naar verwachting 52.000 ton CO₂-eq) compenseren we door te investeren in het planten van nieuwe bossen in Oost-Afrika en in het behoud van regenwoud in Indonesië en het Amazonegebied.  

Daarnaast onderzoeken we in 2021 hoe we het biologische krachtvoer uit Europa kunnen inkopen, zodat er geen veevoer meer van buiten Europa getransporteerd hoeft te worden. Ook kijken we naar het elektrisch oppompen van de biologische melk naar de tank op de boerderij, zodat hiervoor geen fossiele brandstoffen meer gebruikt worden. Tevens staat op de verpakking ‘kijk, ruik, proef’ om voedselverspilling te voorkomen, omdat zuivel vaak nog goed te consumeren is na verstrijken van de houdbaarheidsdatum. 

Tot slot compenseren we alle broeikasgassen die vrijkomen in de gehele keten. Wij compenseren we door te investeren in de aanplant van bomen in Oost-Afrika en het behoud van regenwouden in Indonesië en het Amazonegebied. Deze bossen en regenwouden compenseren evenveel CO2 als wij met Arla Biologisch uitstoten.