Feedback verzenden

Bedankt, uw feedback is verzonden.
Er is een fout opgetreden. Probeer het later opnieuw.
Hoe pakken jullie reductie aan?

Reductie bekijken wij voor onze hele keten (van koe tot koelkast), voor alle type broeikasgassen die we uitstoten. Dat is een continu proces. Methaan dat vrijkomt tijdens het natuurlijke proces van de spijsvertering van de koe is helaas moeilijk op korte termijn te verminderen. Wel maken we al steeds minder gebruik van fossiele brandstoffen in de hele keten:

  • Onze klimaatvriendelijke verpakking is gemaakt van ongebleekt karton, is recyclebaar en we verduurzamen de PE-laag in het karton. 
  • Onze Nederlandse biologische melkveehouders gebruiken alleen groene stroom  
  • Onze fabriek maakt gebruik van groene stroom en biogas voor de productie van Arla Biologisch. Biogas wordt gewonnen door vergisting van organisch restafval.

Belangrijk onderdeel in het proces is dat we continu meten. Bij onze melkveehouders voeren we jaarlijks Arla Klimaatchecks uit die door een extern bureau worden gecontroleerd. Hierdoor leren we sneller, kunnen we kennis delen en kunnen we de reductie van broeikasgassen bij de boer versnellen.