Feedback verzenden

Bedankt, uw feedback is verzonden.
Er is een fout opgetreden. Probeer het later opnieuw.
Wat is klimaatneutraal?
Klimaatneutraal betekent dat je 1) de broeikasgassen die je uitstoot reduceert en 2) de overgebleven broeikasgassen volledig compenseert door projecten te financieren die broeikasgassen verminderen, voorkomen of opnemen.