Feedback verzenden

Bedankt, uw feedback is verzonden.
Er is een fout opgetreden. Probeer het later opnieuw.
Wat zijn broeikasgassen? 
Broeikasgassen zijn gassen die klimaatopwarming veroorzaken. In de melkveehouderij zijn dat 1) methaan dat ontstaat door de spijsvertering van de koe en uit de mest, 2) lachgas uit de bodem en uit mest en 3) CO2 (koolstofdioxide) door verbranding van fossiele grondstoffen.