Feedback verzenden

Bedankt, uw feedback is verzonden.
Er is een fout opgetreden. Probeer het later opnieuw.
Wat is methaan (CH4)?
Methaan komt vrij bij biologische afbraakprocessen, zoals de vertering van gras en ander voer in de pens van de koe. Het methaan komt via boeren en scheten van de koe in de atmosfeer terecht. Methaan komt ook vrij tijdens het opslaan van mest, via het afbraakproces door bacteriën. Ongeveer de helft van de broeikasgasemissie op een melkveebedrijf wordt veroorzaakt door methaan. Ongeveer 80% hiervan komt vrij bij pensvertering van de koe (‘boeren en scheten’) en ongeveer 20% vanuit de mest. Methaan is een sterker broeikasgas dan CO2, het warmt de aarde 34 keer meer op, daarentegen blijft methaan ‘slechts’ 12 jaar in de atmosfeer.