Feedback verzenden

Bedankt, uw feedback is verzonden.
Er is een fout opgetreden. Probeer het later opnieuw.
Hoeveel broeikasgassen stoot Arla Biologisch uit, ofwel hoe hoog is de carbon footprint / klimaatvoetafdruk
Dat is voor Arla Biologisch gemiddeld 1,34 CO2-eq per kg eindproduct. Dit zijn alle broeikasgassen (teruggerekend naar CO2-equivalenten) die vrijkomen in het volledige proces van koe tot koelkast, ofwel cradle to grave. Per productgroep varieert het niveau van uitstoot. Dat komt door de samenstelling van een product zoals het percentage eiwit, lactose, vet en extra ingrediënten zoals fruit.