Feedback verzenden

Bedankt, uw feedback is verzonden.
Er is een fout opgetreden. Probeer het later opnieuw.
Hoe hebben jullie de footprint berekend?  

Rise is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat dit heeft berekend op basis van alle gegevens die Arla Foods heeft aangeleverd van de gehele keten van koe tot koelkast. Alle stappen in het proces hebben zij geanalyseerd:

  • Het veevoer en de melkveehouderij: alle broeikasgassen (vooral methaan en lachgas) die op de boerderijen van het veevoer en de koeien uitgestoten worden (inclusief broeikasgassen die die vrijkomen uit veengronden of worden opgenomen in de grasbodems).  Verandering van landgebruik door ontbossing is meegenomen, alhoewel biologisch voer meestal niet afkomstig is uit gebieden waar ontbossing plaatsvindt.  
  • Transport en koeling: alle broeikasgassen (vooral CO2) die vrijkomen tijdens transport en bij de koeling in de hele keten tot en met de consument (incl. de uitstoot van de verspilde zuivel en afvalverwerking).
  • Fabrieken en kantoren: alle broeikasgassen (vooral CO2) die vrijkomen bij de productie van verpakkingen, in de zuivelfabriek, in ons magazijn en de kantoren (inclusief de productie van alle ingrediënten en transport van personeel). 

De berekeningen zijn gedaan volgens de normen van de ISO 14067 en de International Dairy Foundation. Vervolgens hebben EY en de Climate Neutral Group de methodes en berekeningen gecontroleerd en goedgekeurd. Het gehele rapport is te vinden op arla.nl/klimaatneutraal