Feedback verzenden

Bedankt, uw feedback is verzonden.
Er is een fout opgetreden. Probeer het later opnieuw.
Hoe zit het met de carbon footprint per kilogram melk ten opzichte van de carbon footprint per hectare?

De totale carbon footprint per kilogram melk voor het produceren van biologische melk is gemiddeld 3% hoger6 dan die van conventionele melk. Echter, wanneer je naar de carbon footprint per hectare grasland kijkt, is de footprint van de biologische melkveehouderij 54% lager. Dit komt doordat biologische melkveehouderijen gemiddeld meer hectare grond per koe beschikbaar hebben dan conventionele melkveehouderijen.8  

Voor bedrijven zijn de rapportagerichtlijnen over broeikasgassen anders (per kg) dan voor landen (per ha). Internationaal is door de zuivelindustrie afgesproken om de carbon footprint uit te drukken in CO2-eq per kilogram melk omdat dat gerelateerd is aan de opbrengst en de consumptie van het product. Er zijn echter ook organisaties die vinden dat de carbon footprint per hectare moet worden gemeten. In het licht van het stikstofdebat, dat ook per hectare wordt berekend, en de groeiende behoefte aan de ontwikkeling van natuur-inclusievere vormen van melkveehouderij vinden zij de carbon footprint per hectare een beter kengetal dan per kilogram melk. Beide is wat voor te zeggen.


6 Bron: Wageningen University & research: Agrimatie, vergelijk bedrijfsopzet biologisch/gangbaar 2016-2018.
8 Bron: ‘Milieuprestaties biologische melkveehouders onderzocht met Kringloopwijzer. Mooie milieuresultaten op bio-melkveebedrijven’, Ekoland, mei 2020.