Feedback verzenden

Bedankt, uw feedback is verzonden.
Er is een fout opgetreden. Probeer het later opnieuw.
Kan ik vandaag zuivel consumeren met een goed "klimaatgeweten"?
Ja, je kunt onze zuivel consumeren met een zuiver geweten. Dat is het korte antwoord op een complexe vraag. Er worden broeikasgassen uitgestoten om voedsel te produceren. Dat geldt ook voor zuivel. Melk is van nature zeer rijk aan voedingsstoffen in vergelijking met veel andere voedingsmiddelen. Hiermee moet in de klimaatberekeningen rekening worden gehouden. Melk en andere zuivelproducten in gematigde hoeveelheid kunnen thuishoren in een duurzaam voedingspatroon volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO)10 van de VN. Onderzoek van het WNF11 wijst erop dat de balans tussen de voedingswaarden en de milieu-impact van zuivel goed is. Tegelijkertijd zijn we bij Arla Foods in volle gang om de klimaatimpact van zuivel te verminderen. Onze ambitie is om als bedrijf netto klimaatneutraal te zijn in 2050 door de uitstoot zo ver mogelijk te reduceren en de overgebleven uitstoot te neutraliseren middels eenzelfde hoeveelheid opname van CO2 door de natuur. Terwijl we werken aan het behalen van onze doelen, bieden we nu al biologische melk aan die klimaatneutraal is van koe tot koelkast door middel van compensatie van onze uitstoot.


10 Bron: Sustainable healthy diets – Guiding principles, FAO and WHO, 2019
11 Bron: Eating for 2 degrees – New and updated livewell plates, WWF and Blonk Consultants, 2017