Feedback verzenden

Bedankt, uw feedback is verzonden.
Er is een fout opgetreden. Probeer het later opnieuw.
Wat betekent het ‘Klimaatneutraal Gecertificeerd’ keurmerk van de Climate Neutral Group op de verpakking?

Dit logo is het keurmerk van de Climate Neutral Group dat garandeert dat het product daadwerkelijk klimaatneutraal is. De berekening van de carbon footprint van koe tot koelkast, de reductie van broeikasgasuitstoot en de compensatie van de resterende emissies zijn onafhankelijk gecontroleerd. Arla Biologisch is vanaf 2021 Klimaatneutraal Gecertificeerd. Dit betekent concreet:

  1. Dat de carbon footprint van Arla Biologisch is berekend middels een zogenaamde levenscyclusanalyse (LCA), waarbij de broeikasgasuitstoot in de hele levenscyclus van het product wordt berekend.
  2. Dat er een reductiedoelstelling is vastgelegd en er reductiemaatregelen zijn bepaald om de klimaatimpact te verkleinen.
  3. Dat gecontroleerd is of de compensatie van de resterende uitstoot van broeikasgassen gebeurt via gecertificeerde (Verified Carbon Standard) klimaatprojecten die elders op de wereld uitstoot verminderen en ervoor zorgen dat Arla Biologisch klimaatneutraal is.
  4. Getoetst is of voorgaande stappen zijn genomen volgens de standaard van Climate Neutral Group en of het proces helder en transparant is vastgelegd.