Feedback verzenden

Bedankt, uw feedback is verzonden.
Er is een fout opgetreden. Probeer het later opnieuw.
Welke maatregelen nemen de biologische melkveehouders om hun broeikasgasuitstoot te verlagen?

A. Onze doelstelling is om in 2028 30% van onze broeikasgasuitstoot te hebben gereduceerd, ten opzichte van 2015. Dit doen we samen met onze melkveehouders en andere ketenpartners. De gemiddelde uitstoot van de Nederlandse melkveehouderij is de afgelopen 10 jaar met meer dan 10% afgenomen (sinds 2015 met 7,7%)15. 
B. 2021 staat in het teken van meten, leren, reduceren en compenseren. Wij voeren de volgende projecten uit met onze melkveehouders: 

 • Onze melkveehouders voeren de Arla Klimaatcheck uit en krijgen een advies van een extern expert over de reductiemogelijkheden van broeikasgassen op hun bedrijf.
 • We hebben een reductiecatalogus met tips bijvoorbeeld over optimalisering van voersamenstelling en de omgang met mest en er worden webinars gehouden zodat de melkveehouders en Arla Foods van elkaar kunnen leren.
 • Alle melkveehouders gebruiken 100% groene stroom in hun bedrijfsvoering.

Daarnaast onderzoeken we reductiemaatregelen voor de toekomst.  
Ten aanzien van veevoer onderzoeken we:

 • Hoe we al het biologische krachtvoer uit Europa kunnen inkopen, zodat er geen voer meer van buiten Europa getransporteerd hoeft te worden.  
 • Beter verteerbaar gras en ander voer, zodat er minder methaan geproduceerd wordt tijdens de spijsvertering.  

Ten aanzien van energiegebruik onderzoeken we:

 • Het elektrisch oppompen van de biologische melk naar de tank op de boerderij, zodat er hiervoor geen fossiele brandstoffen gebruikt hoeven worden.  
 • Het aanpassen van de bandenspanning aan het bodemtype om dieselgebruik van landbouwvoertuigen te verminderen
 • Elektriciteitsneutrale melkveehouderijen, hetgeen betekent dat de melkveehouders geen elektriciteit meer inkopen, of evenveel elektriciteit inkopen als dat ze weer terug leveren aan het net.  
 • Het verminderen van afval

Ten aanzien van opslag van koolstof (CO2) onderzoeken we:

 • Hoe we de opslagcapaciteit van de bodem en de begroeiing kunnen vergroten door de leeftijd en de diversiteit van het grasland te verhogen en meer compost aan te wenden.

Ten aanzien van mestmanagement onderzoeken we:

 • Hoe en wanneer we stalmest het beste uit kunnen rijden over het land zodat er zo min mogelijk lachgas vrijkomt.
 • De afzuiging van methaan uit mestsilo’s en stallen naar biofilters waar het methaan wordt afgebroken. 

Deze lijst is niet uitputtend en uiteraard onderzoeken we ook nieuwe mogelijkheden als zich die voordoen.

15 Duurzame Zuivelketen sectorrapportage 2018