Feedback verzenden

Bedankt, uw feedback is verzonden.
Er is een fout opgetreden. Probeer het later opnieuw.
Wordt CO2-vastlegging in de grond ook meegenomen in de berekeningen?
Planten en wortels nemen CO2 op en houden dat vast. Dit noemen we koolstofvastlegging. De koolstofvastlegging boven de grond in planten is niet meegenomen. Koolstofvastlegging in de bodem is wel opgenomen in onze footprint berekening. Biologische boeren hebben veel permanent en kruidenrijk grasland waardoor het land veel CO2 kan opnemen en koolstof vasthoudt in de wortelstelsels in de bodem. Bovendien hebben biologische koeien veel weiland tot hun beschikking waardoor er extra veel CO2 opgenomen wordt per kg melk. Dit levert een 9% lagere footprint op. Deze vastlegging is een conservatieve schatting op basis van diverse wetenschappelijke onderzoeken. Arla Foods maakt daarnaast deel uit van project C-Sequ, samen met andere zuivel- en veeteeltorganisaties, om een internationaal erkende berekeningsmethode voor koolstofvastlegging te ontwikkelen.