Feedback verzenden

Bedankt, uw feedback is verzonden.
Er is een fout opgetreden. Probeer het later opnieuw.
Waarom hebben jullie ervoor gekozen om te compenseren in Brazilië, Afrika en Indonesië en niet dichterbij zoals in Nederland? 
Hiervoor is gekozen om meerdere redenen. We hebben gekozen voor bosprojecten omdat wij als biologisch merk graag de natuur en biodiversiteit willen versterken. Bomen in tropische landen groeien sneller dan in Nederland, waardoor de CO2 sneller wordt opgenomen. Het compenseren van een ton CO2  in Nederland is vele malen duurder terwijl klimaatverandering een wereldwijd probleem is. Broeikasgassen komen in de atmosfeer terecht, en het is daarbij niet van belang waar ter wereld het broeikasgas wordt uitgestoten of verminderd. Het gaat erom de best mogelijke projecten te kiezen die het klimaat hier en nu ten goede komen. Het beschermen van het regenwoud is ontzettend belangrijk in de strijd tegen klimaatverandering. 13% van de totale wereldwijde uitstoot van broeikasgassen ontstaat door ontbossing. De projecten die wij kiezen leveren naast een klimaatvoordeel ook een voordeel voor de lokale bevolking op, zoals inkomsten, trainingen en het verkopen van producten die het bos oplevert. Daarnaast wordt het leefgebied van bedreigde diersoorten beschermd. 

Klimaatcompensatie in Nederland staat bovendien nog in de kinderschoenen. Er zijn nog onvoldoende gecertificeerde projecten. We onderzoeken de mogelijkheden om in de toekomst de uitstoot in Nederland te compenseren middels VCS gecertificeerde projecten. Daarbij kijken we ook naar de mogelijkheden in onze eigen keten. Ons doel is om steeds meer in onze eigen keten te gaan reduceren en compenseren.