Feedback verzenden

Bedankt, uw feedback is verzonden.
Er is een fout opgetreden. Probeer het later opnieuw.
Waarom investeren jullie ook in projecten die zich richten op het behoud van bossen, hiermee wordt toch geen extra CO2 opgenomen?

Het voorkomen van CO2-uitstoot is een belangrijk onderdeel van het tegengaan van klimaatverandering. Ontbossing zorgt voor 13% van de totale wereldwijde uitstoot van broeikasgassen17. Naast de aanplant van bomen, financieren wij ook projecten die regenwoud beschermen omdat het behoud van bossen de uitstoot van CO2 voorkomt. Dat komt doordat in de bomen en de bodem een enorme hoeveelheid koolstof ligt opgeslagen. Deze projecten zijn gestart omdat anders het regenwoud verbrand zou worden, wat veel CO2-uitstoot veroorzaakt. Door deze projecten te financieren voorkomen we deze uitstoot. Bovendien wordt hierdoor het leefgebied van bedreigde diersoorten beschermd en verdienen de inwoners aan de opbrengsten van dit project.

17 https://nos.nl/artikel/2364140-bosgebieden-zo-groot-als-tien-keer-nederland-kaalgekapt.html