Feedback verzenden

Bedankt, uw feedback is verzonden.
Er is een fout opgetreden. Probeer het later opnieuw.
Vindt de geclaimde CO2-compensatie ook daadwerkelijk plaats?

Ja, dit wordt gegarandeerd door de Verified Carbon Standard (VCS) waarmee de projecten gecertificeerd zijn. VCS is wereldwijd een van de beste, onafhankelijke normen voor klimaatcompensatie. De onafhankelijke controle op de Verified Carbon Standard garandeert dat:

  • de klimaatcompensatie daadwerkelijk plaatsvindt,  
  • goed en conservatief gemeten wordt,  
  • additioneel en permanent is,  
  • transparant gecommuniceerd wordt en  
  • slechts eenmaal geclaimd wordt.  

Daarnaast compenseren wij alleen met zogeheten ex-post carbon credits. Dat betekent dat credits pas aan ons worden verkocht nadat de klimaatimpact heeft plaatsgevonden.