Feedback verzenden

Bedankt, uw feedback is verzonden.
Er is een fout opgetreden. Probeer het later opnieuw.

Wat is klimaatneutraal?  

Arla Biologisch is de eerste klimaatneutrale zuivel in Nederland. Dit betekent dat we de uitstoot van alle broeikasgassen die in onze keten (van koe tot koelkast) vrijkomen continu reduceren en volledig compenseren. De uitstoot van broeikasgassen komt in 2021 overeen met ca. 52.000 ton CO2-equivalenten1. We compenseren deze uitstoot door te investeren in gecertificeerde projecten die gericht zijn op de aanplant van bomen in Oost-Afrika en projecten die regenwouden in Indonesië en het Amazonegebied te beschermen. Deze projecten compenseren evenveel CO2 als wij uitstoten. Daarnaast is ons doel onze broeikasgasuitstoot met 30% te reduceren in 2028 ten opzichte van 2015.

1 CO2-eq staat voor CO2-equivalenten. De melkveehouderijsector produceert een aantal broeikasgassen. De belangrijkste zijn methaan en lachgas. Het ene broeikasgas heeft een grotere invloed op de opwarming van de aarde dan het andere. Om het effect van alle broeikasgassen te kunnen meten, worden alle gassen uitgedrukt in CO₂-equivalenten. Het CO2-equivalent van methaan is 34 en dat van lachgas is 298. Dit betekent dat 1 kilo CH4 (methaan) hetzelfde effect heeft als 34 kilo CO2